Privacy statement : Where the Wild Things Are

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT MOJO CONCERTS B.V.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Mojo Concerts – A Live Nation Company (hierna: Mojo) omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van Mojo en kopers van toegangsbewijzen van door Mojo georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”).

Op het moment dat jij je gegevens aan Mojo (of een opdrachtnemer van Mojo) verstrekt, stem je in met de voorwaarden, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Mojo verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, alsmede het adres, het emailadres, (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum, geslacht en de muzieksmaak naar genre. Mojo heeft, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, de verwerking van deze persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Mojo is gevestigd aan het Noordeinde 19-21 te (2611 KE) Delft.

In dit Privacy Statement wordt toegelicht wat Mojo doet met jouw persoonsgegevens. Mojo maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden, zoals Ticket Services Nederland B.V., die als bewerker uitsluitend in opdracht van Mojo zal optreden. Dit Privacy Statement is dan ook van toepassing op de gegevens welke zijn verzameld via de websites van deze derden (zoals www.ticketmaster.nl) bij de online verkoop van toegangsbewijzen voor door Mojo georganiseerde concerten en evenementen. Dit Privacy Statement is eveneens van toepassing op de gegevens die zijn verkregen bij de verkoop van toegangsbewijzen via andere verkooppunten.

Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Mojo over jou verzamelt via de website www.mojo.nl en www.livenation.nl en andere websites van Mojo zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – www.lowlands.nl en www.northseajazz.com. Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van Mojo via www.livenation.nl en www.mrpublisher.nl.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde websites van derden, die Mojo als bewerker inschakelt, is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van andere derden (zoals sponsors van Mojo) waarnaar Mojo een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites. Mojo is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen.

Doeleinden
Mojo (of een opdrachtnemer van Mojo) kan jouw gegevens gebruiken:
–    ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten en andere evenementen (zoals festivals) in de meest ruime zin;
–    voor het beheer van haar klantenadministratie;
–    om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van Mojo worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post;
–    ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
–    ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
–    ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse; en
–    ter verbetering en beveiliging van haar websites.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden (zie hieronder). Voordat je deelneemt aan een marktonderzoek zal Mojo je informeren wat er wordt gedaan met de informatie en/of gegevens die je ten behoeve van dat onderzoek verschaft.

Gebruik van cookies
Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen als hierboven is omschreven, behoudt Mojo zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Met cookies kunnen onder meer de volgende gegevens verzameld worden: tijd en datum van bezoek, inloginformatie, het IP-adres van de gebruikte computer, browsertype en –versie, gegevens over het besturingssysteem en platform, het cookie-nummer, welke delen van de site zijn bezocht of waarnaar is gezocht, de URL’s (domeinnamen) van de sites via welke je een Mojo site hebt bezocht en via welke pagina de site hebt verlaten. Je kan je browser ook zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Gegevens wijzigen
Je kan je gegevens altijd opvragen en zonodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op twee manieren. Ten eerste kan je zelf je account bij onze ticketpartner aanpassen. Ten tweede kan je inloggen op www.livenation.nl om je gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of te laten verwijderen.

Onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van Mojo (of haar opdrachtnemers) ontvangt, heb je ook de mogelijkheid om je af te melden van de mailinglist. Als je je afmeldt, zul je van Mojo (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging
Mojo doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens
Wij kunnen je gegevens verstrekken aan de met ons gelieerde ondernemingen en aan  partijen, die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Mojo is een onderdeel van Live Nation (Music) UK Ltd. Daarom zijn de verzamelde gegevens ook eigendom van Live Nation en kan de betreffende informatie door Mojo dan ook worden overgedragen aan Live Nation. Mojo zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Unie.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen
Mojo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Mojo te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Read this privacy policy in English